"Tunay na di pinabayaan ng Diyos ang Kaniyang bayan sa mga huling araw. Hayag na hayag ang Kaniyang mga gawa! Di na mapigilan ang Kaniyang Iglesia! Mula sa abang kalagayan, ngayon ay nagniningning at kinikilala na kahit saan. Salamat po Ama sa Iyong pagtawag sa amin! Salamat po kami’y Iglesia Ni Cristo! Salamat po at naging sangkap kami ng pinagpalang kawang ito! Nawa’y magkita-kita tayong lahat sa Sentenaryo at maging sa tunay nating bayan! :) #INC100 #IglesiaNiCristo #100Years #ToGODBeTheGlory #foreverINC :)"

Ciudad De Victoria Inauguration. #PhilippineArena #PhilippineStadium

Puyatan sa Starbucks. :)

B-day celebration ni Clint @ Gerry’s Grill, Trinoma.

"Today, forgive those that have hurt you & forgive yourself so that you can walk in victory."

Chocolate roll!

Wala pang tulog at pahinga. Ngunit dahil mamayang umaga ay pagtupad, sumasampalataya akong ang pagod at hirap ay mawawala. Magandang umaga po! 12 araw na lang at sasapit na ang sentenaryo!! ”“#‎INC100
 #‎IglesiaNiCristo

The only people worthy to be in your life are the ones that help you through the hard times and laugh with you after the hard times pass.

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.

Always try your best, even if you fail keep trying. God sees your work, your passion and persistence.