HAPPY 98TH ANNIVERSARY MGA KAPATID! :’)

Happy 98th Anniversary on July 27, 2012.

Photo By: Ka Margie Baustista

         ”Calling a bird of prey from the east,
         The man of My purpose from a far country.
         Truly I have spoken; truly I will bring it to pass.
          I have planned it, surely I will do it.”  

                                                                            Isaiah 46:11

“From the Far East will I bring your offspring and from the far west I will gather you.” 

Isa. 43:5 (MOFFAT TRANSLATION)


"Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; HUWAG KANG MATAKOT, SAPAGKA’T AKO’Y SUMASAIYO; HUWAG KANG MANGLUPAYPAY, SAPAGKA’T AKO’Y IYONG DIOS; AKING PALALAKASIN KA; OO, AKING TUTULUNGAN KA; OO, AKING AALALAYAN KA NG KANANG KAMAY NG AKING KATUWIRAN."      - Isaias 41:9-10 │Ang Dating Biblia 1905


Photo by: Bro. Noel Recamier

Advance Happy 98th Anniversary to the Church Of Christ! (Iglesia Ni Cristo) July 27,2012


Photo by: Margie Reyes Bautista (Ka Marge)