STAY STRONG & NEVER GIVE UP.

Magandang Tanghali mga KABAYAN at KAPATID! :)

nawawalangkarayom:

Kabayan ko, Kapatid ko ♥

A proud member of the Church of Christ. :) #katwitz

HAPPY 98TH ANNIVERSARY TO ALL THE BRETHREN ALL AROUND THE WORLD! :)

Happy 98th Anniversary on July 27, 2012.

Photo By: Ka Margie Baustista

         ”Calling a bird of prey from the east,
         The man of My purpose from a far country.
         Truly I have spoken; truly I will bring it to pass.
          I have planned it, surely I will do it.”  

                                                                            Isaiah 46:11

“From the Far East will I bring your offspring and from the far west I will gather you.” 

Isa. 43:5 (MOFFAT TRANSLATION)


I AM A MEMBER OF THE CHURCH OF CHRIST.

"Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; HUWAG KANG MATAKOT, SAPAGKA’T AKO’Y SUMASAIYO; HUWAG KANG MANGLUPAYPAY, SAPAGKA’T AKO’Y IYONG DIOS; AKING PALALAKASIN KA; OO, AKING TUTULUNGAN KA; OO, AKING AALALAYAN KA NG KANANG KAMAY NG AKING KATUWIRAN."      - Isaias 41:9-10 │Ang Dating Biblia 1905


Photo by: Bro. Noel Recamier

Oh di ba? Tama naman si Juan mga kapatid! ;)